Antennen Adapter Pigtail für Web Walk 4 Box/ IV Huawei E970

Konkrete Information zum Handy:

Antennen Adapter Pigtail für Web Walk 4 Box

Technische Information zum Handy:

Antennen Adapter Pigtail für Web Walk 4 Box

  • Antennen Adapter Pigtail für Web Walk 4 / IV Huawei E970 auf FME fà r :
  • Web Walk Box IV ,Huawei E970,CHRONOS HSDPA 3.5G UMTS Router
  • Länge ca. 25cm , RG174 kabel ,

amazon logo

Online-Konmmentare zum Handy:

Antennen Adapter Pigtail für Web Walk 4 Box