simvalley MOBILE XL-959 schwarz

Konkrete Information zum Handy:

simvalley MOBILE XL-959 schwarz

Technische Information zum Handy:

simvalley MOBILE XL-959 schwarz

  • Mit Garantruf Notfall Taste

amazon logo

Online-Konmmentare zum Handy:

simvalley MOBILE XL-959 schwarz